Recrutare ADOR - Asociați Departamente OTMD România

Legendă:

OTMD - Organizația Tinerilor Medici Dentiști

CD – Consiliu Director

CDD – Comitetul Directorilor de Departament

AG – Adunare Generală

PM – Project Manager

DD – Directori Departament

ADOR - Asociați Departamente OTMD România

 

Art. 1. În prezenta metodologie se prezintă condițiile și procesul electoral de ocupare a funcțiilor lansate de Organizația Tinerilor Medici Dentiști, prin decizia CD și CDD OTMD. Totalitatea asociaților departamentelor OTMD România (ADOR) vor alcătui comitetul ADOR.

 

Art. 2. Pozițiile pentru care se organizează recrutări sunt cele de ADOR.

 

Art. 3. Sunt eligibili pentru a candida pentru respectivele funcții următoarele categorii de persoane:

a. tinerii medici dentiști sau tehnicieni dentari din România;

b. studenții la Facultățile de Medicină Dentară sau Tehnică Dentară din România, publice sau private.

 

Art. 4. Pozițiile deschise de ADOR corespund strategiei de organizare concepute și dezvoltate de CD și CDD.

 

Art. 5. ADOR vor ajuta la buna desfășurare a activității din cadrul departamentelor la care au aplicat, având atribuțiile următoare:

 

 

a. ADOR Departament Orientare:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Orientare;

- Ajută la conceperea și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Orientare în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentului sau prin hotărâre a CD sau CDD;

- Concret, ADOR din Departamentul Orientare va ajuta la următoarele activități principale:

1. Va elabora, alături de echipa din departament în perioada următoare, articole riguros elaborate și actualizate la zi de natură să ajute tânărul medic dentist în a se orienta în profesie.

2. Va implementa organizarea periodică de cursuri și conferințe (online și offline) legate de:

- formele de angajare posibile pentru un medic dentist;

- pașii necesari pentru deschiderea unui cabinet stomatologic și alegerea formei juridice de organizare;

- managementul cabinetului de medicină dentară;

- legislație medico-dentară (ex. despre asigurarea de malpraxis, ce reprezintă consimțământul informat al pacientului, legea GDPR în stomatologie etc.);

- doctoratul în medicină dentară;

- alte teme de interes.

3. Va milita pentru îmbunătățirea comunicării între medicii dentiști pe temele mai sus menționate, cu ajutorul platformelor online de socializare, susținerea de webinarii, dezbateri etc.

 

 

 

b. ADOR Departament Dezvoltare:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Dezvoltare;

- Ajută la conceperea și dezvoltarea strategiei de organizare și acțiune a Departamentului;

- Ajută la organizarea de activități ce intră în Direcția Departamentului de Dezvoltare;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor și programelor ce au componentă de Dezvoltare în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentului Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD;

- Concret, ADOR din departamentul Dezvoltare va ajuta la realizarea următoarele activități principale:

1. Va ajuta la organizarea de cursuri și alte activități (online sau offline) de natură să ajute tinerii medici dentiști să se dezvolte pe ramura profesională: Endodonție, Parodontologie, Protetică etc.;

2. Va lua legătura cu potențiali lectori și parteneri pentru activitățile de dezvoltare organizate în cadrul OTMD;

3. Suport în conturarea și inițierea de proiecte și programe ce susțin ridicarea nivelului educației tânărului medic dentist post-universitar, facilitând și comunicarea dintre OTMD și tinerii medici dentiști interesați de oportunitățile oferite de OTMD pentru dezvoltare.

c. ADOR Departament Networking:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Networking;

- Ajută la organizarea activități ce intră în Direcția Departamentului de Networking;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Networking în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentului sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, ADOR din Departamentului Networking va ajuta la realizarea următoarelor activități principale:

1. Suport în organizarea de evenimente formale și non-formale în scopul răspândirii cunoștințelor actuale, împărtășirii experienței profesionale a tinerilor medici dentiști, precum și cultivării relațiilor interprofesionale;

2. Acordarea ajutorului în inițierea de adunări științifice pentru dobândirea know-how-ului specific profesiei de medic dentist, dar și simple întâlniri pentru socializare și dezvoltarea spiritului colegialității în rândul tinerilor practicieni;

3. Va dezvolta activități cu scopul recreerii tinerilor medici dentiști și comunicării dintre aceștia în medii informale.

 

d. ADOR Departament Comunicare și Relații Publice:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Comunicare și Relații Publice;

-Ajută la organizează activități ce intră în Direcția Departamentului de Comunicare și Relații Publice;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Comunicare și Relații Publice în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentului sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, ADOR din Departamentul Comunicare și Relații Publice va ajuta la realizarea următoarelor activități principale:

1. Promovarea imaginii și activităților OTMD în rândul comunităților de tineri medici dentiști, în colaborare cu Echipa Departamentului Editorial;

2. Suport în inițierea și menținerea comunicării cu parteneri și potențiali parteneri;

3. Acordarea ajutorului în organizarea de proiecte și programe cu scopul creșterii vizibilității OTMD în colaborare cu Directorul Departamentului Editorial.

 

e. ADOR Departament Editorial:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Editorial;

- Ajută la organizează de activități ce intră în Direcția Departamentului Editorial;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă Editorială în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentullui sau prin hotărâre a CD sau CDD;

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, ADOR din Departamentul Editorial va coordona următoarele activități principale:

1. Suport în realizarea design-ului afișelor, flyerelor sau a altor materiale de promovare în colaborare cu Directorul Departamentului de Comunicare și Relații Publice;

2. Suport în administrarea și editarea site-ului OTMD și a rețelelor de socializare;

3. Acordarea ajutorului în organizarea proiectelor și programelor cu scopul creșterii vizibilității OTMD în colaborare cu Directorul Departamentului de Comunicare și Relații Publice.

 

f. ADOR Departament Studenți:

- Susține directorul departamentului în organizarea tuturor proiectelor și programelor ce au componentă de Studenți;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Comunicare și Relații Publice în cadrul lor;

- Ajută la organizearea activităților ce intră în Direcția Departamentului Studenți;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce implică studenții în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Directorul Departamentului sau prin hotărâre a CD sau CDD;

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, ADOR din Departamentul Studenți vor ajuta la realizarea următoarelor activități principale:

1. Va menține comunicarea cu studenții la medicină dentară și va promova imaginea OTMD în rândul acestora;

2. Va colabora cu studenții în vederea unor proiecte marca OTMD dedicate acestora;

3. Va milita pentru oferirea cât mai multor beneficii studenților ce pot rezulta din activitatea OTMD.

 

Art. 6. Pe lângă atribuțiile enumerate în prezenta metodologie, ADOR vor respecta regulamentul de ordine interioară al OTMD.       

Art. 7. Calendarul Alegerilor:

a. 8.07.2020, ora 19:00 – 20.07.2020, ora 19:00 – Pasul I al Procesului de Recrutare - Aplicare, conform Art. 9.;

b. 21.07.2020 – 04.08.2020 – Pasul al II-lea al Procesului de Recrutare, Desfășurarea Interviurilor, conform Art. 10.;

c. 05.08.2020 – 19.08.2020 – Pasul al III-lea al Procesului de Recrutare, Perioada de Training, conform Art. 14;

d. 20.08.2020 – Anunțarea finală a Comitetului ADOR

 

Art. 8. Aplicare;

a. Pentru a aplica pentru pozițiile de ADOR, este necesar ca persoanele doritoare să completeze formularul de pe site-ul OTMD: www.otmd.org/alegeri-ador;

b. Aplicările efectuate după termenul limită – 20.07.2020, ora 19:00 – nu vor fi acceptate;

c. După aplicare, va fi trimis un mail de confirmare către adresa de e-mail trecută în formular. Dacă în termen de două ore de la trimiterea aplicației nu ați primit e-mail de confirmare, vă rugăm să ne contactați la contact@otmd.org;

Art. 9. Desfășurarea interviurilor:

a. Până în data de 21.07.2020, toți candidații vor fi contactați telefonic pentru a stabili data și ora exactă a interviului;

b. Interviul se va desfășura online, prin intermediul platformei Zoom, link-ul către întâlnirea online fiind trimis de către echipa OTMD;

c. Cu acceptul candidatului, interviul va fi înregistrat;

d. Interviul va avea o durată de aproximativ 15 de minute și va fi susținut de către Directorul Departamentului din care dorește să facă parte, împreună cu minim un alt membru al CD;

Art. 10. Candidații vor fi notați în funcție de următoarele criterii:

- Experiență profesională relevantă pentru activitatea OTMD-ului;

- Experiență profesională relevantă pentru Departamentul la care a aplicat;

- Motivația candidatului;

Art. 11. După desfășurarea interviurilor, conform criteriilor enumerate la Art. 11., CDD împreună cu CD va realiza notarea și clasificarea aplicanților.

Art. 12. Toți cei care au aplicat vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia deciziile luate de CD și CDD;

Art. 13. Perioada de Training:

a. În această perioadă, toți candidații ajunși în această etapă vor parcurge, timp de 14 zile, un program de training alocat individual, care va include activități specifice departamentului la care au aplicat;

b. Activitățile specifice din cadrul training-ului pot presupune:

- Citirea de cărți de dezvoltare profesională sau personală;

- Urmărirea unor documentare;

- Parcurgea unor cursuri de online de dezvoltare profesională sau personală;

- Citirea unor articole specifice;

- Scrierea unui document etc.

c. Durata estimată necesară parcurgerii efective a training-ului este de 7 ore în cele 14 zile avute la dispoziție;

d. În data de 19.08.2020, CD va analiza evoluția candidaților în urma perioadei de training și motivația lor de a se implica, urmând să decidă componența finală a Comitetului ADOR;

e. Toți candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia decizia luată de CD;

f. În data de 20.08.2020, va fi anunțată componența finală a CD și CDD.

 

Art. 14. Alegerile ADOR vor fi realizare periodic în funcție de necesitate.

 

Art. 15. O persoană poate aplica la un singur departament, dar pe parcursul interviului, în funcție de aptitudinile și dorințele acestuia, poate alege alt departament.

 

Art. 16. Contestațiile legate de rezultatului alegerilor se pot trimite CD-ului prin intermediul mail-ului contact@otmd.org în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

Art. 17. Această metodologie a procesului electoral a fost aprobată de către CD și CDD prin decizia nr. 17/06.07.2020.