Ce facem în cazul unui control de la DSP?

thumb%20(1)_edited.jpg

În cazul în care avem cabinetul nostru, trebuie să știm că sunt anumite instituții ale statului care pot veni în control, printre acestea fiind DSP (Direcția de Sănătate Publică) sau ANAF.

Pentru acesta, noi trebuie să fim pregătiți în orice moment și respectăm anumite măsuri și protocoale standard în cabinetul nostru.

 

Grila de control de la DSP pentru cabinetul de medicina dentara este urmatoarea:

Documentele cabinetului

 • Certificat de înregistrare la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

 • Document de deţinere a spaţiuluui, în termen de valabilitate;

 • Autorizaţie Sanitară de Funcţionare (ASF) cu viza anuală, pe proprie răspundere;

 • Autorizaţie de deţinere şi utilizare a substanţelor toxice

  Organizarea cabinetului

 

 • Semnalizarea cabinetului în zonă;

 • Afişarea programului de activitate;

 • Afişarea drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor;

 • Afişarea tarifelor practicate;

 • Existența unui Regulament de Organizare şi Funcţionare şi unui Regulament de Ordine Interioară;

 • Dovedirea comunicării cu pacienţii (prin telefon fix sau mobil).

 

Structura funcţională

 

 • Sala de aşteptare:

 - Stare igienico - sanitară corespunzătoare;

 - Microclimat corespunzător.

 

 • Cabinet:

 - Suprafaţa este corespunzătoare;

 - Dotarea cu mobilier corespunzător;

 - Dotarea cu instrumentar corespunzător;

 - Trusa de urgenţă (aparatura, materiale şi medicamente);

 - Stare igienico - sanitară corespunzătoare;

 - Microclimat corespunzător.

 

 • Grupuri sanitare pentru pacienţi:

 - Instalaţii sanitare în stare de funcţionare;

 - Stare de igienă corespunzătoare.

 • Vestiar pentru personal:

 - Număr şi amplasare corespunzătoare;

 - Dotare corespunzătoare;

 - Stare de igienă corespunzătoare.

 • Administrativ :

 - Încăperi separate.

 • Spaţii de depozitare:

 - Există boxa pentru ustensile şi materiale de curăţenie;

 - Există boxa pentru depozitare temporară deşeuri medicale.

 

 • Respectă circuitele funcţionale.

 

 • Există acces pentru persoane cu handicap motor.

 

Aparatura existentă

 

 • Numărul uniturilor dentare.

 • Amplasare:

 - În spaţiu închis.

 - În spaţiu semideschis.

 - În spaţiu deschis.

 • Deţinere documentele de provenienţă a aparatului/aparatelor;

 • Existența unui contract de service/întreţinere pentru aparat/aparate;

 • Aparat radiologie dentară (dacă există): existența avizelor corespunzătoare (de amplasare și punere în funcţiune) și respectare normele de radioprotecţie.

 

 

Trebuie să existe marcaj CE în conformitate cu HG 911/2005 pentru aparatură și materiale sanitare.

 

 Sterilizarea şi păstrarea sterilităţii

 

 - Poate fi proprie, externalizată și la comun. Norme de îndeplinit:

 • Există spaţiu separat pentru sterilizare;

 • Aparatul de sterilizat este autorizat;

 • Există instrucţiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare afişat;

 • Pregătirea preliminară a instrumentarului;

 • Caietul de sterilizare este completat după fiecare şarjă de sterilizare;

 • Se face etichetarea truselor şi verificarea sterilităţii;

 • Se face verificarea periodică a aparatului de sterilizare;

 • Existenţa unui registru în care să fie notate verificările tehnice.

 

Norme igienico - sanitare minime obligatorii

 

 • Pavimente, pereţi, tavan, suprafeţe corespunzătoare;

 • Asigurarea cu apă curentă rece;

 • Asigurarea cu apă curentă caldă;

 • Evacuare corespunzătoare a apelor uzate;

 • Respectarea normelor de gestionare a deşeurilor medicale:

 - Deşeurile se colectează separat;

 - Există recipiente corespunzătoare;

 - Există spaţiu pentru depozitarea intermediară;

 - Există contact de transport pentru deşeuri;

 - Există contract pentru incinerare;

 - Evidenţa gestionării deşeurilor medicale.

 • Utilizarea materialelor de unică folosinţă;

 • Asigurarea microclimatului;

 • Asigurarea iluminatului;

 • Asigurarea limitării zgomotului;

 • Asigurarea cu materiale sanitare;

 • Asigurarea cu materiale de curăţenie, dezinfectante, etc.:

 - Există dezinfectante pentru suprafeţe;

 - Există dezinfectante pentru instrumente;

 - Există antiseptice;

 - Utilizarea de produse biocide notificate şi avizate;

 - Respectarea modului de utilizare al dezinfectantelor şi antisepticelor;

 - Respectarea concentraţiilor dezinfectantelor şi antisepticelor;

 - Respectarea ritmului de efectuare al dezinfectantelor şi antisepticelor.

 • Asigurarea cu echipament de protecţie adecvat;

 • Respectă precauţiunile universale de protecţie;

 • Asigurarea instruirii permanente a personalului a personalului medico - sanitar privind precauţiunile universale;

 • Existența și respectarea planului  DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție).

Existența unui protocoale afişate

 

 • De igienă;

 • De utilizare a substanţelor dezinfectante;

 • De sterilizare.

 

Personal încadrat

 

 • Număr medici:

 -Există Certificat de Membru al Colegiului Medicilor Dentişti vizat anual;

 -Există asigurare de malpraxis în termen.

 • Număr asistenţi medicali :

 -Există autorizaţie de liberă practică/Certificat de Membru de la Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, vizat anual;

 -Există asigurare de malpraxis în termen.

 • Număr personal auxiliar;

 • Întreg personalul poartă ecuson;

 • Există contracte de muncă pentru întreg personalul;

 • Există fişe post pentru întreg personalul;

 • Personalul are control medical periodic efectuat.

 

Evidenţe specifice

 

 • Registru de consultaţii;

 • Registru de programări;

 • Registru unic de control;

 • Registru pentru reclamaţii şi sesizări;

 • Registru pentru evidenţa incidentelor şi a reacţiilor adverse;

 • Registru de evidenţă a stocului de substanţe toxice;

 • Formulare tipizate.

 

Respectarea acestor măsuri va ajuta la buna funcționare a cabinetului, iar noi vom putea asigura în continuare toate manoperele profesiei de medic stomatolog.

Îți mulțumesc frumos pentru atenție!

Cu considerație și simpatie,

Un OTMD-ist