METODOLOGIE ALEGERI

DIRECTORI DEPARTAMENTE OTMD

Cele mai importante informații (extrase din Metodologie):

Sunt eligibili pentru a candida pentru una din funcții următoarele categorii de persoane:

a. tinerii medici dentiști sau tehnicieni dentari din România;

b. studenții la Facultățile de Medicină Dentară sau Tehnică Dentară din România, publice sau private;

c. în limita a 25% din CDD, pot fi membri și persoane din afara sferei stomatologiei.

Calendarul Alegerilor:

a. 9.05.2020, ora 22:00 – 15.05.2020, ora 22:00 – Pasul I al Procesului de Recrutare, Depunerea candidaturilor;

b. 16.05.2020 – 20.05.2020 – Pasul al II-lea al Procesului de Recrutare, Desfășurarea Interviurilor;

c. 20.05.2020 – 31.05.2020 – Pasul al III-lea al Procesului de Recrutare, Perioada de Training;

d. 01.06.2020 – Anunțarea finală a componenței Consiliului Director și Comitetului Directorilor de Departament.

Depunerea Candidaturilor:

a. Pentru a candida pentru una din pozițiile deschise, este necesar ca persoanele doritoare să completeze formularul de pe site-ul OTMD:

b. Candidaturile depuse după termenul limită – 15.05.2020, ora 22:00 – nu vor fi acceptate;

c. Curriculum Vitae-ul depus va avea maxim două pagini și va cuprinde informații relevante pentru poziția respectivă sau pentru activitatea OTMD-ului;

d. Curriculum Vitae-ul va avea un format cât mai clar și simplu și va include, obligatoriu, următoarele:

- Experiență profesională;

- Formare profesională (Educație).

e. Scrisoarea de intenție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să aibă maxim 1 pagină;

- Să îndeplinească următoarele reguli de scriere:

 • Font Times New Roman;

 • Dimensiune scris 12;

 • Să nu aibă niciun caracter îngroșat, înclinat sau subliniat;

 • Să aibă spațiu între rânduri de 1.15;

 • Să aibă spațiu după paragraf;

 • Culoarea textului să fie negru;

 • Să aibă textul distribuit în mod uniform (Justify);

 • Paragraful să aibă indentare specială la prima linie spre dreapta de 1.25 cm;

 • Marginile să fie în formatul normal (2.5 cm stânga, 2.5 cm dreapta, 2.5 cm sus și 2.5 cm jos).

- Să fie trimisă în format PDF;

- Să aibă în structură, obligatoriu, următoarele:

 • Descriere relevantă a profilului candidatului;

 • Descriere a motivelor pentru care este potrivit pentru funcția la care candidează;

 • Scurt plan de acțiune precum Director al Departamentului la care candidează.

f. Candidaturile care nu respectă condițiile de la punctele c, d, e nu vor fi acceptate;

 

Desfășurarea interviurilor:

a. În data de 16.05.2020, toți candidații vor fi contactați telefonic pentru a stabili data și ora exactă a interviului;

b. Interviul se va desfășura online, prin intermediul platformei Zoom, link-ul către întâlnirea online fiind trimis de către echipa OTMD;

c. Cu acceptul candidatului, interviul va fi înregistrat;

d. Interviul va avea o durată de aproximativ 30 de minute și va fi susținut de către Directorul General împreună cu minim un alt membru al CD;

Candidații vor fi notați în funcție de următoarele criterii:

- Experiență profesională relevantă pentru activitatea OTMD-ului;

- Experiență profesională relevantă pentru Departamentul la care a aplicat;

- Motivația candidatului;

- Viziunea și planul de acțiune transmis prin intermediul scrisorii de intenție și prin discuția ce va avea loc în cadrul interviului.

 

După desfășurarea interviurilor, conform criteriilor enumerate la Art. 13., CD va realiza notarea și clasificarea candidaților, urmând ca primii doi candidați de la fiecare Departament să treacă la Pasul al III-lea – Training-ul;

 

Toți candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia deciziile luate de CD;

 

Perioada de Training:

a. În această perioadă, toți candidații ajunși în această etapă vor parcurge, timp de 10 zile, un program de training alocat individual, care va include activități specifice funcției la care au aplicat;

b. Activitățile specifice din cadrul training-ului pot presupune:

- Citirea de cărți de dezvoltare profesională sau personală;

- Urmărirea unor documentare;

- Parcurgea unor cursuri de online de dezvoltare profesională sau personală;

- Citirea unor articole specifice;

- Scrierea unui document etc.

c. Durata estimată necesară parcurgerii efective a training-ului este de 7 ore în cele 10 zile avute la dispoziție;

d. În data de 30.05.2020, toți candidații ajunși până în această etapă, care au parcurs materialele necesare, vor da o evaluare online cu durata de maxim 30 minute, urmată de un nou interviu cu unul din membri CD;

e. În data de 31.05.2020, CD va analiza evoluția candidaților în urma perioadei de training și motivația lor de a evolua, urmând să decidă componența finală a CDD;

f. Toți candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia decizia luată de CD;

g. În data de 01.06.2020, va fi anunțată componența finală a CD și CDD.

Metodologia completă​ - Alegeri Comitet Directori Departamente

Legendă:

OTMD - Organizația Tinerilor Medici Dentiști

CD – Consiliu Director

CDD – Comitetul Directorilor de Departament

AG – Adunare Generală

PM – Project Manager

DD – Directori Departament

 

Art. 1. În prezenta metodologie se prezintă condițiile și procesul electoral de ocupare a funcțiilor lansate de Organizația Tinerilor Medici Dentiști, prin decizia CD OTMD. Totalitatea Directorilor de Departament vor alcătui CDD (Comitetul Directorilor de Departament).

Art. 2. Funcțiile pentru care se organizează alegeri sunt:

a. Director Departament Orientare;

b. Director Departament Dezvoltare;

c. Director Departament Networking;

d. Director Departament Comunicare și Relații Publice;

e. Director Departament Editorial;

f. Director Departament Studenți.

Art. 3. Sunt eligibili pentru a candida pentru una din funcții următoarele categorii de persoane:

a. tinerii medici dentiști sau tehnicieni dentari din România;

b. studenții la Facultățile de Medicină Dentară sau Tehnică Dentară din România, publice sau private;

c. în limita a 25% din CDD, pot fi membri și persoane din afara sferei stomatologiei.

Art. 4. Persoanele încadrate la Art. 3., punctul c, vor candida în aceleași condiții descrise în prezenta metodologie, încă CD își rezervă dreptul de a accepta doar candidaturile relevante poziției pentru care au aplicat.

Art. 5. Pozițiile deschise corespund strategiei de organizare concepute și dezvoltate de CD.

 

Art. 6. Directorii de Departament (DD) vor coordona activitatea din cadrul Departamentelor respective, având atribuțiile următoare:

a. Director Departament Orientare:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului de Orientare;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Orientare în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce au componentă de Orientare în cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce au componentă de Orientare în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, Directorul Departamentului Orientare va coordona următoarele activități principale:

1. Va elabora, alături de echipa de voluntari recrutată în departament în perioada următoare, articole riguros elaborate și actualizate la zi de natură să ajute tânărul medic dentist în a se orienta în profesie.

2. Va implementa organizarea periodică de cursuri și conferințe (online și offline) legate de:

- formele de angajare posibile pentru un medic dentist;

- pașii necesari pentru deschiderea unui cabinet stomatologic și alegerea formei juridice de organizare;

- managementul cabinetului de medicină dentară;

- legislație medico-dentară (ex. despre asigurarea de malpraxis, ce reprezintă consimțământul informat al pacientului, legea GDPR în stomatologie etc.);

- doctoratul în medicină dentară;

- alte teme de interes.

3. Va milita pentru îmbunătățirea comunicării între medicii dentiști pe temele mai sus menționate, cu ajutorul platformelor online de socializare, susținerea de webinarii, dezbateri etc.

 

b. Director Departament Dezvoltare:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului de Dezvoltare;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Dezvoltare în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce au componentă de Dezvoltare în cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce au componentă de Dezvoltare în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, Directorul Departamentului Dezvoltare va coordona următoarele activități principale:

1. Va implementa organizarea de cursuri și alte activități (online sau offline) de natură să ajute tinerii medici dentiști să se dezvolte pe ramura profesională: Endodonție, Parodontologie, Protetică etc.;

2. Va lua legătura cu potențiali lectori și parteneri pentru activitățile de dezvoltare organizate în cadrul OTMD;

3. Va contura și iniția proiecte ce susțin ridicarea nivelului educației tânărului medic dentist post-universitar, facilitând și comunicarea dintre OTMD și tinerii medici dentiști interesați de oportunitățile oferite de OTMD pentru dezvoltare.

 

c. Director Departament Networking:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului de Networking;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Networking în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce au componentă de Networking în cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce au componentă de Networking în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, Directorul Departamentului Networking va coordona următoarele activități principale:

1. Va implementa organizarea de evenimente formale și non-formale în scopul răspândirii cunoștințelor actuale, împărtășirii experienței profesionale a tinerilor medici dentiști, precum și cultivării relațiilor interprofesionale;

2. Va iniția adunări științifice pentru dobândirea know-how-ului specific meseriei de medic dentist, dar și simple întâlniri pentru socializare și dezvoltarea spiritului colegialității în rândul tinerilor practicieni;

3. Va dezvolta activități cu scopul recreerii tinerilor medici dentiști și comunicării dintre aceștia în medii informale.

 

d. Director Departament Comunicare și Relații Publice:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului de Comunicare și Relații Publice;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă de Comunicare și Relații Publice în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce au componentă de Comunicare și Relații Publice în cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce au componentă de Comunicare și Relații Publice în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung,

Directorul Departamentului Comunicare și Relații Publice va coordona următoarele activități principale:

1. Promovarea imaginii și activităților OTMD în rândul comunităților de tineri medici dentiști, în colaborare cu

Directorul Departamentului Editorial;

2. Inițierea și menținerea comunicării cu parteneri și potențiali parteneri;

3. Implementarea de proiecte cu scopul creșterii vizibilității OTMD în colaborare cu Directorul Departamentului Editorial.

 

e. Director Departament Editorial:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului Editorial;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce au componentă Editorială în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce au componentă Editorială  în cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce au componentă Editorială în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, Directorul Departamentului Editorial va coordona următoarele activități principale:

1. Realizarea design-ului afișelor, flyerelor sau a altor materiale de promovare în colaborare cu Directorul Departamentului de Comunicare și Relații Publice;

2. Administrarea și editarea site-ului OTMD și a rețelelor de socializare;

3. Implementarea de proiecte cu scopul creșterii vizibilității OTMD în colaborare cu Directorul Departamentului de Comunicare și Relații Publice.

 

f. Directorul Departament Studenți:

- Concepe și dezvoltă strategia de organizare și acțiune a Departamentului;

- Inițiază, coordonează și organizează activități ce intră în Direcția Departamentului Studenți;

- Se implică în procesul de recrutare al PM și voluntarilor aferenți activităților ce țin de componența Departamentului;

- Sprijină PM în organizarea proiectelor ce implică studenții în cadrul lor;

- Se implică în stabilirea fișei posturilor PM și a voluntarilor implicați în proiectele ce implică studenții cadrul lor;

- Responsabilizează PM și voluntarii implicați în proiectele ce implică studenții în cadrul lor;

- Trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Asociației şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;

- Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către preşedintele Asociaţiei sau prin hotărâre a CD sau CDD.

- Concret, la începutul funcției, înainte de conceperea și dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen mediu și lung, Directorul Departamentului Studenți va coordona următoarele activități principale:

1. Va menține comunicarea cu studenții la medicină dentară și va promova imaginea OTMD în rândul acestora;

2. Va colabora cu studenții în vederea unor proiecte marca OTMD dedicate acestora;

3. Va milita pentru oferirea cât mai multor beneficii studenților ce pot rezulta din activitatea OTMD.

Art. 7. Pe lângă atribuțiile enumerate în prezenta metodologie, DD vor respecta un regulament de ordine interioară al Structurii Executive (SE), conceput de CD împreună cu CDD.

 

Art. 8. Calendarul Alegerilor:

a. 9.05.2020, ora 22:00 – 15.05.2020, ora 22:00 – Pasul I al Procesului de Recrutare, Depunerea candidaturilor, conform Art. 9.;

b. 16.05.2020 – 20.05.2020 – Pasul al II-lea al Procesului de Recrutare, Desfășurarea Interviurilor, conform Art. 10.;

c. 20.05.2020 – 31.05.2020 – Pasul al III-lea al Procesului de Recrutare, Perioada de Training, conform Art. 14;

d. 01.06.2020 – Anunțarea finală a componenței CD și CDD.

 

Art. 9. Depunerea Candidaturilor:

a. Pentru a candida pentru una din pozițiile deschise, este necesar ca persoanele doritoare să completeze formularul de pe site-ul OTMD: www.otmd.org/alegeri-dd ;

b. Candidaturile depuse după termenul limită – 15.05.2020, ora 22:00 – nu vor fi acceptate;

c. Curriculum Vitae-ul depus va avea maxim două pagini și va cuprinde informații relevante pentru poziția respectivă sau pentru activitatea OTMD-ului;

d. Curriculum Vitae-ul va avea un format cât mai clar și simplu și va include, obligatoriu, următoarele:

- Experiență profesională;

- Formare profesională (Educație).

e. Scrisoarea de intenție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să aibă maxim 1 pagină;

- Să îndeplinească următoarele reguli de scriere:

 • Font Times New Roman;

 • Dimensiune scris 12;

 • Să nu aibă niciun caracter îngroșat, înclinat sau subliniat;

 • Să aibă spațiu între rânduri de 1.15;

 • Să aibă spațiu după paragraf;

 • Culoarea textului să fie negru;

 • Să aibă textul distribuit în mod uniform (Justify);

 • Paragraful să aibă indentare specială la prima linie spre dreapta de 1.25 cm;

 • Marginile să fie în formatul normal (2.5 cm stânga, 2.5 cm dreapta, 2.5 cm sus și 2.5 cm jos).

- Să fie trimisă în format PDF;

- Să aibă în structură, obligatoriu, următoarele:

 • Descriere relevantă a profilului candidatului;

 • Descriere a motivelor pentru care este potrivit pentru funcția la care candidează;

 • Scurt plan de acțiune precum Director al Departamentului la care candidează.

f. Candidaturile care nu respectă condițiile de la Art. 9, punctele c, d, e, nu vor fi acceptate;

g. După depunerea candidaturilor, va fi trimis un mail de confirmare către adresa de e-mail trecută în formular. Dacă în termen de două ore de la trimiterea aplicației nu ați primit e-mail de confirmare, vă rugăm să ne contactați la contact@otmd.org.

 

Art. 10. Desfășurarea interviurilor:

a. În data de 16.05.2020, toți candidații vor fi contactați telefonic pentru a stabili data și ora exactă a interviului;

b. Interviul se va desfășura online, prin intermediul platformei Zoom, link-ul către întâlnirea online fiind trimis de către echipa OTMD;

c. Cu acceptul candidatului, interviul va fi înregistrat;

d. Interviul va avea o durată de aproximativ 30 de minute și va fi susținut de către Directorul General împreună cu minim un alt membru al CD;

Art. 11. Candidații vor fi notați în funcție de următoarele criterii:

- Experiență profesională relevantă pentru activitatea OTMD-ului;

- Experiență profesională relevantă pentru Departamentul la care a aplicat;

- Motivația candidatului;

- Viziunea și planul de acțiune transmis prin intermediul scrisorii de intenție și prin discuția ce va avea loc în cadrul interviului.

Art. 12. După desfășurarea interviurilor, conform criteriilor enumerate la Art. 11., CD va realiza notarea și clasificarea candidaților, urmând ca primii doi candidați de la fiecare Departament să treacă la Pasul al III-lea – Training-ul;

 

Art. 13. Toți candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia deciziile luate de CD;

Art. 14. Perioada de Training:

a. În această perioadă, toți candidații ajunși în această etapă vor parcurge, timp de 10 zile, un program de training alocat individual, care va include activități specifice funcției la care au aplicat;

b. Activitățile specifice din cadrul training-ului pot presupune:

- Citirea de cărți de dezvoltare profesională sau personală;

- Urmărirea unor documentare;

- Parcurgea unor cursuri de online de dezvoltare profesională sau personală;

- Citirea unor articole specifice;

- Scrierea unui document etc.

c. Durata estimată necesară parcurgerii efective a training-ului este de 7 ore în cele 10 zile avute la dispoziție;

d. În data de 30.05.2020, toți candidații ajunși până în această etapă, care au parcurs materialele necesare, vor da o evaluare online cu durata de maxim 30 minute, urmată de un nou interviu cu unul din membri CD;

e. În data de 31.05.2020, CD va analiza evoluția candidaților în urma perioadei de training și motivația lor de a se implica, urmând să decidă componența finală a CDD;

f. Toți candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat, urmând a motiva individual fiecăruia decizia luată de CD;

g. În data de 01.06.2020, va fi anunțată componența finală a CD și CDD.

 

Art. 15. În cazul în care vor rămâne poziții vacante în urma procesului electoral, se vor organiza noi alegeri în luna iunie 2020.

Art. 16. O persoană poate aplica la o singură poziție din cele șase poziții deschide.

Art. 17. Mandatul DD este de doi ani din momentul validării tuturor persoanelor pe funcții.

Art. 18. Contestațiile împotriva rezultatului alegerilor se pot trimite CD-ului prin intermediul mail-ului contact@otmd.org în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Art. 19. Această metodologie a procesului electoral a fost aprobată de către CD prin decizia  nr. 7/08.05.2020.

Poți descărca de AICI metodologia în format PDF.