REGULAMENT GENERAL “DENTAL STUDENTS’ AWARDS”

 

Art. 1 - CONDIȚII GENERALE.

1.1. Organizația Tinerilor Medici Dentiști (denumit în continuare “OTMD”) are ca scop principal sprijinirea tinerilor medici dentiști și a studenților la medicină dentară din România, prin organizarea de activități de informare, dezvoltare și socializare. Programul “Dental Students’ Awards” (denumit în continuare “Program” sau “DSA”) reprezintă o modalitate prin care se realizează identificarea, evidențierea și recompensarea celor mai buni studenți la Medicină Dentară din Romania, dar și a asociațiilor de studenți la Medicină Dentară din Romania.

1.2 Regulamentul general “Dental Students’ Awards” (denumit în continuare “Regulament”) se adresează tuturor studenților si asociatiilor la medicină dentară din România. Programul este condus și coordonat de PM si Second PM, care sunt aleși anual prin intermediul formularelor de aplicare, urmate de hotărârea Consiliului Director OTMD.

Art. 2 - ORGANIZATORUL.

Organizatorul: ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI

2.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

2.2 Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL DSA. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A DSA.

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului , pe pagina de internet www.otmd.org.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul  poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet OTMD.

3.4 DSA este organizat în București, România și se desfășoară fără limitări teritoriale, online, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/weareotmd) și site-ul asociației, deținute de Organizația Tinerilor Medici Dentiști.

3.5 Concursul începe pe data de 24.11.2020, ora 22:00, și se va desfășura până în data de 06.12.2020, ora 22:00.


 

Art. 4 - SCOP ȘI OBIECTIVE.

4.1 Să ofere studenților la medicină dentară din toată țara oportunitatea de a participa într-un concurs comun, care să le ofere cunoștințe noi și aplicabile din mai multe arii specializate.

4.2 Să ofere studenților la medicină dentară premii în bunuri folositoare în practica universitară, obținute în urma câștigării probelor DSA. 

4.3 Să promoveze asociațiile de studenți la medicină dentară din toată țara și să faciliteze comunicarea dintre acestea.

4.4 Să ofere asociațiilor de studenți la medicină dentară premii care vor fi utilizate în susținerea și organizarea viitoarelor proiecte.

 

Art. 5 - ELIGIBILITATE

5.1 Pentru a se putea inscrie in program, participanții trebuie sa fie studenți din cadrul Universităților de Medicină Dentară din România, iar asociațiile participante trebuie să fie ONG-uri constituite legal pe teritoriul Romaniei si sa aiba precum scop reprezentarea studentilor la medicina dentara.

5.2 In cazul castigarii unei probe sau mai multor probe, studentii vor trebui, la cererea organizatorului sa confirme statutul de student la medicina dentara prin trimiterea unei poze/document/alt format cu carnetul de student sau legitimatie, vizate la zi.

5.3 In cazul castigarii unei probe sau mai multor probe, asociatiile vor trebui, la cererea organizatorului sa confirme statutul de asociatie legal constituita pe teritoriul Romaniei prin trimiterea unei poze/document/alt format cu statutul asociatiei.

 

Art. 6 - CALENDARUL CONCURSULUI

24 noiembrie - 3 decembrie ora 20:00 (inscrierile DSA Studenti)

24 noiembrie - Dental Debate 1 pentru proba teoretica

26 noiembrie - Dental Debate 2 pentru proba teoretica 

4 decembrie - 6 decembrie ora 18:00 - incarcarea pozelor pe pagina de Facebook pentru proba de popularitate 

5 decembrie 12:00-13:00 - proba teoretica

5 decembrie 14:00-15:00 - proba soft skills

6 decembrie 17:00-18:00 - proba practica

6 decembrie 21:00-21:30 - premierea

7 decembrie - 19 decembrie ora 20:00 (inscrierile DSA Asociatii)

20 decembrie - 22 decembrie ora 18:00 - incarcarea pozelor pe pagina de Facebook pentru proba de popularitate 

23 decembrie ora 21:00 - 22:00 - premierea 

 

Art. 7 - ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS

7. 1 Categoriile din cadrul concursului sunt:

7.1.1 Cel mai bun student la teorie

7.1.2 Cel mai bun student la practică

7.1.3 Cel mai bun student la proba Soft Skills

7.1.4 Cel mai popular student

7.1.5 Cea mai activă asociație

7.1.6 Cea mai bună idee de proiect a unei asociații

7.1.7 Cel mai bun proiect existent al unei asociații

7.1.8 Cea mai populară asociație

7.1.9 Cel mai bun student

7.2 Înscrierea se va realiza pe baza a 8 formulare pentru fiecare probă din concurs, accesibile prin intermediul platformei Facebook sau a site-ului OTMD.

7.2.1 https://docs.google.com/forms/d/1YKg9TEvbpTEBTwSBt65ZdB4KSOS6TrXY-CLLU9PRveo/edit?ts=5fbb624e&gxids=7757 

7.2.2 https://docs.google.com/forms/d/1jLGZ9iog70ts4x0HZQGeTTU21WbsmIuqref21dDGGpM/edit?ts=5fbb6266&gxids=7757 

7.2.3 https://docs.google.com/forms/d/1wTBb9KKygk6XQ1s_UGXPzpayeegDFHHKylLPSTZcmuY/edit?ts=5fbae495&gxids=7757 

7.2.4https://forms.gle/rt5ZsMDEiGZkXTge8

7.2.5 https://docs.google.com/forms/d/1RYBdJFAyu1fEzXSSmNg-pIKFL2PgxT4W4XgNK6XWlPs/edit?ts=5fbb5e6f&gxids=7757 

7.2.6 https://docs.google.com/forms/d/1ggunkinYzj0IFXc_NTolT0yQJzpJWNvUPw2XGN0I0iA/edit 

7.2.7 https://docs.google.com/forms/d/12q99h0bOvi5diyspAcNAFVqSp_iTgWFK4JwufNHfE_g/edit 

7.2.8 https://docs.google.com/forms/d/19cNRSZ2qjnq46r730z3yPRRxvzitLubB-4tJyxPTPBc/edit?ts=5fbb5e89&gxids=7757 

7.2.9 Participanții sunt automat înscriși la categoria “Cel mai bun student”, dacă se înscriu la categoriile 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 și 7.2.4.

7.3 Participanții se pot înscrie la una sau mai multe categorii organizate.

7.4 Pentru fiecare categorie, cu excepția 7.2.9, se vor organiza probe de concurs specifice.

7.5 Probele pentru fiecare categorie nu sunt influențate de organizarea celorlalte probe.

7.6 In urma fiecarei probe, participantii vor obtine un punctaj.

7.7 În cadrul probelor adresate Studenților, participantii inscrisi la toate probele vor cumula automat punctajele din cadrul fiecarei probe.

7.8 Studentul cu cel mai mare punctaj obtinut in urma probelor aferente categoriilor 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 și 7.2.4. , va castiga premiul “Cel mai bun student”.

7.9  Fiecare postare cu valoare informativă  despre inscrieri va fi postată pe pagina de Facebook a organizației () și pe site-ul (https://www.otmd.org/)

7.10 Comitetul DSA își rezervă dreptul să descalifice un participant dacă aplicantul a făcut declarații false în momentul aplicării în cadrul Concursului.

 

Art. 8 -  PROBELE AFERENTE CATEGORIILOR DE CONCURS

8.1 Proba pentru categoria “Cel mai bun student la teorie”

8.1.1 Va consta într-un test susținut pe Google Forms, alcătuit din întrebări de tip grilă complement simplu sau multiplu sau întrebări cu răspuns scurt.

8.1.2 Subiectele testului vor fi compuse pe baza a două teme prezentate în cadrul a două Dental Debate-uri (program marca OTMD în care sunt invitați lectori pentru a prezenta diverse teme de actualitate în stomatologie și vor fi dezbătute împreună cu participanții).

8.1.3 Fiecare Dental Debate va dura aproximativ o oră, ambele urmând a fi înregistrate și postate online pentru a putea fi accesibile participanților.

8.1.3 Durata probei va fi de 30-60 min.

8.2 Proba pentru categoria “Cel mai bun student la practică”

8.2.1 Va consta într-un test susținut pe Google Forms alcătuit din mai multe întrebări de tip răspuns scurt sau răspuns lung.

8.2.2 Subiectele testului vor fi alcătuite pe baza unui caz clinic de medicină dentară, participanții primind o radiografie de tip OPG (ortopantomogramă) și imagini intra și extra orale pe care va trebui să le interpreteze.

8.2.3Durata probei va fi de 30-60 min.

 

8.3 Proba pentru categoria “Cel mai bun student la soft skills”

8.3.1 Va consta într-un test susținut pe Google Forms alcătuit din mai multe întrebări de tip răspuns scurt sau răspuns lung.

8.3.2 Subiectele testului vor fi alcătuite pe baza unui studiu de caz cu un pacient dificil, participanții fiind evaluați în funcție de modalitatea de abordare a pacientului.

8.3.3 Durata probei va fi de 30-60 min.

 

8.4 Proba pentru categoria “Cel mai popular student”

8.4.1 Va consta în postarea pe pagina de facebook OTMD a unor poze tematice trimise de către participanți prin intermediul formularului de înscriere.

8.4.2 Pozele participanților vor fi postate într-un album pe pagina de Facebook a Asociației.

8.4.3 Participanții vor distribui poza lor din album, pe pagina proprie de Facebook.

8.4.4 Câștigătorul probei va fi participantul cu cel mai mare număr de like-uri la poza postată în albumul paginii de Facebook OTMD.

 

 8.5 Proba pentru categoria “Cea mai activă asociație”

8.5.1 Va consta în evaluarea activității din ultimii doi ani a fiecărei asociații de Medicină Dentară înscrisă la probă.

8.5.2 Fiecare asociație va răspunde cerințelor de evaluare stabilite, pe baza formularului de înscriere.

8.5.3 Răspunsurile din formular vor fi evaluate de o comisie formată din membri echipei de organizare DSA.

 

8.6 Proba pentru categoria “Cea mai bună idee de proiect a unei asociații”

8.6.1 Va consta în evaluarea ideilor de proiect expuse de către fiecare asociație de Medicină Dentară înscrisă la probă.

8.6.2 Fiecare asociație va realiza un plan de proiect conform cerințelor din cadrul formularului de înscriere.

8.6.3 Planurile de proiect din formular vor fi evaluate de o comisie formată din membri echipei de organizare DSA.

 

8.7 Proba pentru categoria “Cel mai bun proiect existent al unei asociații”

8.7.1 Va consta în evaluarea unui proiect inscris de catre fiecare Asociatie de Medicină Dentară pentru această probă.

8.7.2 Fiecare asociație va răspunde cerințelor de evaluare stabilite, pe baza formularului de înscriere.

8.7.3 Proiectele descrise prin intermediul formularului vor fi evaluate de o comisie formată din membri echipei de organizare DSA.

8.7.4 Proiectele inscrise in cadrul probei trebuie sa fi avut cel putin o editie organizata anterior.

 

8.8  Proba pentru categoria “Cea mai populară asociație”

8.8.1 Va consta în postarea pe pagina de facebook OTMD a unor postere tematice trimise de către asociațiile participante prin intermediul formularului de înscriere

8.8.2 Posterele asociațiilor participante vor fi postate într-un album

8.8.3 Fiecare asociatie inscrisa va distribui poza asociației din albumul de Facebook OTMD, pe pagina proprie a Asociatiei.

8.8.4 Câștigătoarea probei va fi asociația cu cel mai mare număr de like-uri la poza postată în albumul paginii de Facebook OTMD

                  

Art. 9 - PREMIILE ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR

Premiile pentru fiecare probă sunt:

9.1. Cel mai bun student la teorie: 3 cărți de circulație internațională din domeniul Endodonției, Implantologiei orale și Proteticii dentare, periuță electrica Philips, irigator bucal Philips, workshop OTMD gratuit la alegere (în limita a 400 lei) 

9.2. Cel mai bun student la practică: set de 4 chiurete Gracey și o sondă parodontală (marca Hu-Friedy), periuta electrica Philips, irigator bucal Philips, workshop OTMD gratuit la alegere (în limita a 400 lei) 

9.3. Cel mai bun student la proba Soft Skills: 2 costume medicale, periuta electrica Philips, irigator bucal Philips, workshop OTMD gratuit la alegere (în limita a 400 lei) 

9.4. Cel mai popular student: curs fotografie pentru începători, workshop fotografie dentară, periuta electrica Philips, irigator bucal Philips, workshop OTMD gratuit la alegere (urmează să fie completat și cu alte premii).

9.5. Cea mai activă asociație: laptop și imprimantă.

9.6. Cea mai bună idee de proiect a unei asociații: parteneriat, cu un sponsor, cu asigurarea bugetului și resurselor necesare pentru organizarea proiectului propus integral sau parțial.

9.7. Cel mai bun proiect existent al unei asociații: 12 truse cu instrumente pentru noduri și suturi în stomatologie.

9.8. Cea mai populară asociație: 30 kituri de albire de la Opalescence și 1 stabilizator de telefoane.

9.9. Cel mai bun student: loc asigurat la viitorul program ITOP, desfășurat de Curaprox, lampă de fotopolimerizare Guilin, set de 4 chiurete Gracey și o sondă parodontală (marca Hu-Friedy), Periuta electrica Philips, irigator bucal Philips, workshop OTMD gratuit la alegere (în limita a 400 lei)

9.10. Premiile vor fi oferite în următoarele 2 săptămâni - 6 luni, în funcție de disponibilitatea partenerilor OTMD.

 

Art. 10 - NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI PRELUAREA PREMIULUI

10.1 Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook sau telefonic în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la premiere.

10.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) Nu răspunde la mesajul de notificare în 7 (șapte) zile lucrătoare de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod;

(2) Încalcă Termenii și/sau condițiile de participare;

10.3 Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul.

10.4 Dacă câștigătorul nu este eligibil, premiul va fi acordat persoanei de pe locul al II-lea din Clasament.

10.5 Preluarea premiului

10.5.1 Premiul va fi trimis prin curier la adresa indicată de câștigător.

10.5.2 Costurile curierului vor fi suportate de Organizator.


 

Art. 11 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARTICIPANȚILOR LA CONCURS

11.1 Drepturi și beneficii minime ale participanților DSA:

11.1.1. Să participe în cadrul tuturor probelor DSA.

11.1.2. Să aibă acces la informațiile dispuse în cadrul probelor de către lectori sau membri OTMD în timpul desfășurării concursului, dar și după teminarea acestuia.

11.1.3. Să beneficieze de răspunsuri din partea organizatorilor DSA la orice întrebare sau neclaritate.

11.2 Obligații și responsabilități minime ale participanților DSA:

11.2.1.  Să permită utilizarea informațiilor personale solicitate în cadrul probelor pentru promovarea pe site-ul OTMD.

11.2.2. Să răspundă la întrebările venite din partea Organizatorului, în cazul în care sunt necesare clarificări cu privire la înscrierea în concurs sau evaluarea unei probe.

11.2.3 Să participe la toate probele la care s-a înscris, conform instrucțiiunilor primite de la Organizator.
 

 

Art. 12 - CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele oferite de Participanții la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a Concursului.

 

Politica de prelucrare completă a datelor cu caracter personal a Organizatorului - OTMD poate fi consultată la www.otmd.org/politica-de-confidentialitate .

Art. 13 - LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la DSA se vor rezolva pe cale amiabilă.